زندگی نامه دکتر منوچهر مزینی پدر شهرسازی نوین ایران

او دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران، دارنده مدرک عالیه درجه مهندسی در معماری از دانشگاه آی آی تی در شیکاگو و دکترای شهرسازی از دانشگاه فنی مونیخ بوده است.

وی از برجسته ترین صاحب نظران در زمینه مباحث شهرسازی و معماری به ویژه با نگاه برنامه‌ریزی شهری است و مطالعات بسیاری را در باب این مفاهیم به انجام رسانده است. همچنین دکتر مزینی به سبب تسلط بر زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی، ترجمه کتاب های ارزشمندی را با موضوع شهرسازی و معماری از خود به یادگار گذاشته است.

تدریس در دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی)، دانشگاه تهران، دانشگاه بوستن، دانشگاه ملک عبدالعزیز جده، دانشگاه آزاد اسلامی قسمتی از فعالیت های ایشان در حوزه دانشگاه است.

او آغاز گر اندیشه علمی در باب معماری و شهرسازی بود به همین دلیل نقطه عطفی در تاریخ ادبیات معماری و شهرسازی ایران است. اوتلاش بسیار داشت که اندیشه علمی را به ایران و ایرانیان منتقل کند. مزینی با درک هدف خود در رشد و آگاهی‌های علمی معماری و شهرسازی در ایران از طرق مختلف کوشید تا این هدف را محقق نماید.

از جمله اقدامات وی حضور در مراکز آموزشی، تربیت و آموزش دانشجویان و انتقال آموخته‌های خود در حوزه‌های تئوری و طراحی، تربیت پژوهشگران شهرساز و معمار در سطح دکترا، تالیف و ترجمه متون علمی باارزش و نیز حضور در مجامع حرفه‌ای و اجرایی بود.

دکتر منوچهر مزینی در سال 1381 دار فانی را وداع گفت.

افکار خود را به اشتراک گذارید